trešdiena, 2008. gada 3. septembris

Indijas sievietes un neaizskaramie III

Reliģija un protests

Atteikšanās no ortodoksālās reliģijas apspiestajām grupām nebija vienīgā alternatīva. Jau pirms vairākiem gadu simtiem sievietes un zemāko kastu pārstāvji savu pašcieņu un tiekšanos uz brīvību realizēja caur bhakti. Tam vairāk piemērotas izrādījās tantristu un šivaītu kustības. Sava pievilcība pemita arī svešzemju reliģijām. Piemēram, pasaulslavenā Kabīra ģimene pārgāja izslama ticībā. XIX gs. misionāru darbības rezultātā daudzi zemāko kastu pārstāvji pieņēma kristietību. Tas, savukārt ir izsaucis asu reakciju hinduisma atdzimšanas grupās, jo tās bija uzsākušas palīdzības kampaņu apspiesto kastu stāvokļa uzlabošanai. Mūsdienās aptuveni 80% Indijas kristiešu nāk no neaizskaramo kopienas.

Dalitiem par svarīgu stratēģiju kļuva pievēršanās ticībai, kas piedāvā vienlīdzību un atbrīvošanos, kā arī noliedz veco, netaisnīgo sistēmu. Viņi sekoja Ambedkara paraugam un pieņēma budismu; daudzi kļuva par sikhiem. Tomēr jaunās reliģijas ne vienmēr deva adekvātas atbildes uz aktuālajiem jautājumiem. Jaunpievērstajiem sikhiem tika dots īpašs apzīmējums, kas šķita apvainojoši, tādēļ daliti radīja jaunas reliģiskas kopienas. Viņi atsaucās uz reliģiskajiem darbiniekiem un simboliem, kas, viņuprāt, varēja apstiprināt piederību cilvēcei un atbrīvot no apspiešanas. Dažas no Pendžabas dalitu grupām saistīja sevi ar Valmiki (iespējamo Ramajānas autoru). Ap šīm grupām sāka veidoties reliģiskas organizācijas.

Nepieskaramie kristieši

Bīskaps Malaiappans Činnapa, kurš darbojas Baznīcas komitejā par dalitu jautājumiem, uzskata: "Baznīca dara pārāk maz, lai uzlabotu neaizskaramo stāvokli. Kastu aizspriedumi saglabājušies ne tikai visas Indijas sabiedrībā, bet arī baznīcas paspārnē. Daudzi daliti pieņēmuši kristietību cerībā rast sapratni, cieņu un vienlīdzību ar citiem kristiešiem, taču kristieši no citām kastām viņus nepieņem kā sev līdzīgus." Katoliskās preses konferencē viņš paziņoja, ka daliti tiek pazemoti tāpat kā pirms pāriešanas kristietībā.
Baznīca lielā mērā pieņēmusi kastu sistēmu. Kaut arī pēdējā laikā situācija ir uzlabojusies, prelāts ziņo, ka jaunieši no nepieskaramo ģimenēm tiek atraidīti katoliskajās mācību iestādēs, bet dažās baznīcās vēl šobaltdien saglabājušies soli dalitiem (tālāk no altāra).
http://www.russk.ru/st.php?idar=409177


Dažos štatos pieņemti likumi, kas liedz saņemt valdības garantētās sociālos atvieglojumus un pabalstus tiem, kas pārgājuši kristietībā. Tādēļ daudzas kristiešu ģimenes savus bērnus skolai piesaka kā hinduistus. Jaunākās ziņas vēsta, ka Indijas Augstākā Tiesa atlikusi jautājuma izskatīšanu par dalitu-kristiešu pilsoņtiesībām.
Saskaņā ar prezidenta lēmumu kopš 1950. g. tiem dalitiem, kas piekopj hinduismu, budismu vai sikhismu, tika piešķirtas kvotas izglītības iestādēs un valsts iestādēs. Taču valsts vara piemirsa, ka ir daliti, kas pievērsušies islamam un kristietībai. Kopš 2008.g. februāra šis jautājums ir AT dienas kārtībā, taču lēmuma pieņemšana kārtējo reizi pārcelta, lai iepazītos ar problēmu dziļāk. Tādējādi mēs redzam, ka nepieskaramie kristieši ir trīskārt pazemoti: 1) kastu sistēma viņus nolikusi zemāk par dzīvniekiem; 2) likums neļauj piekļūt valsts piešķirtajām kvotām; 3) arī baznīcā viņi ir atstumti.

Svētā govs un netīrais dalits - kā tas radies? >>>Tālāk>>>

Nav komentāru: