trešdiena, 2008. gada 17. decembris

noteikumi

Bišnoi komūnas 29 noteikumi

1. Ievērot mātes un jaundzimušā atšķirtību 30 dienas pēc dzimšanas - lai pasargātu abus no infekcijām periodā, kad abu organismi ir sevišķi uzņēmīgi. Nodrošināt mātei piespiedu atpūtu, jo viņa šai periodā ir ļoti vāja.
2. Atturēt sievieti 5 dienas no visa veida aktivitātēm menstruālā perioda laikā (nodrošināt piespiedu atpūtu) - ņemot vērā, ka nomaļajos apvidos ir zems higiēnas līmenis.
3. Ik dienas agri rītā veikt apmazgāšanos.
4. Uzturēt ārīgu un iekšķīgu tīrību un būt apmierinātam. Iekšķīga tīrība nozīmē labus nodomus, vienkāršu uzvedību; raksturu bez skaudīgām jūtām utml.
5. Meditēt divreiz dienā (no rīta un vakarā) - krēslas periodā.
Rīta meditācijā apdomā dienā iecerētās aktivitātes; vai manas darbības ir pareizas, vai arī esmu nodomājis darīt kaut ko pret manām dzīves vērtībām. Lūdz arī Kungam vadību un spēku dzīves ceļam konkrētajā dienā.
Vakara meditācija apkopo dienas aktivitātes - vai esmu izdarījis kādu kļūdu? vai esmu kādu ievainojis? vai dienu esmu pavadījis konstruktīvās darbībās jeb tikai izniekojis vērtīgo laiku?
6. Slavināt Kungu un viņa spēku katru vakaru.
7. Katru dienu (ieteicams rītos) ziedot svētajai ugunij. Sirdij jābūt pildītai ar labklājības, mīlestības un pielūgsmes jūtām. (Labklājību visām dzīvajām būtnēm. Mīlestība uz dabu un visu pasauli. Kunga pielūgsme.)
8. Lietot attīrītu ūdeni, pienu un dedzināmo koksni (lai nesadedzinātu kādu kukaini).
9. Attīri savu valodu (padomā, pirms runā)!
10. Esi piedodošs.
Piedošana ir diženuma pazīme. Šī viena labā īpašība (tikums) var pacelt cilvēku līdz pasaules lielo dvēseļu līmenim. Guru turpinājumā ir teicis: "Ja kāds kliedz uz tevi, paliec vēss kā ūdens!"
11. Esi līdzjūtīgs! Līdzjūtība palīdz attīrīt sirdi. Tā ir pretstats piedošanai un padomam iepriekšējā noteikumā, kur mēs turam savu prātu un sirdi vēsu pret dažiem ārējiem kairinātājiem. Līdzjūtībā mēs uzsūcam sevī bezpalīdzības izjūtu. Mēs iedomājamies sevi upura vietā (vai kādu iespējamu nevēlamu ārēju apstākļu radītā situācijā) un atbilstoši rīkojamies.
12. Nezagt.
Mēģinājums iegūt kādam piederošu lietu ar tiešu zagšanu vai krāpšanu ir zādzība. Zagšana ir rakstura netīrums un ievaino dvēseli.
13. Nenievāt un nenosodīt.
Nievāšana ir slepena apvainošana jeb aizmuguriska neslavas celšana. Tā atšķiras no atklātas kritikas. Kriticisms prasa konkrētus pierādījumus, turpretim aprunāšanas nolūks ir bojāt upura tēlu klausītāja vai kopienas priekšā. Ar aprunāšanu nodarbojas gļēvuļi, skauģi un ienaidnieki.
14. Nerunāt nepatiesību.
Melis nekad neiegūs citu cilvēku cieņu. Meli ir apvainojums mūsu spējai runāt. Bija laiks, kad tiesa izmantoja bišnoi pārstāvju liecības kā stingru pierādījumu.
15. Nevajadzētu nododies debatēm, kas tikai iznieko laiku. Šajā kategorijā ietilpst visas antisociālās vai antihumānās diskusijas un apspriešanas. Guru nav noraidījis veselīgas debates, kurās notiek strīdi attiecībā uz kopīgo labklājību.
16. Ievērot gavēni un meditēt tukša mēneša naktī, kā arī tai piekrītošajā dienā.
Nodrošināt atpūtu ķermenim un iekšējām sistēmām. Šī diena ir īpaša no astronomijas un planetāro zinātņu skatpunkta. Mēness dilšana simbolizē arī dzīves pārejošo dabu. Šādā kontekstā cilvēkam jātaupa enerģija ikdienas darbos; enerģijas līmeni vajadzētu celt un pievērst pastiprinātu uzmanību savām domām un sajūtām, kā arī pārdomāt kolektīvo labklājību.
17. Atkārtot Kunga Višnu svēto vārdu.
18. Būt lūdzjūtīgam pret visām dzīvajām būtnēm.
19. Necirst zaļojošus kokus.
20. Nogalināt nemainīgos! Pieveikt cilvēciskās būtnes pastāvīgos ienaidniekus kā, piemēram, dusmas, skaudība, iekāre, alkatība, un pieķeršanās.
21. Dalīties ar pašgatavotiem produktiem - piedāvāt (un pieņemt no) tiem, kas ir tīri savos darbos un sirdī.
22. Nodrošināt vienkāršu pajumti dzīvniekiem, lai izglābtu tos no nāves lopkautuvēs. Pēdējos gados bišnoi vairs neaudzē kazas un aitas peļņas nolūkā, jo nav garantiju, ka tie nenokļūs pie slaktera. Visa komūna gādā paglābtajiem dzīvniekiem barību.
23. Buļļus nekastrēt.
Lauku apvidos buļļus kastrē, pirms sāk izmantot lauksaimniecībā kā vilcējspēku. Guru saviem sekotājiem buļļu kastrāciju ir aizliedzis. Galvenā ideja šeit ir, ka bišnoi savus liellopus audzina kā pašu dēlus vai meitas, un kastrācijas procedūra tiek uzskatīta tikai un vienīgi par nežēlību.
24. Neizplatīt opiju (vai jebko, kas iegūts no opija).
25. Nelietot tabaku un tās izstrādājumus.
26. Neizplatīt marihuānu.
27. Nelietot alkoholu.
28. Neēst gaļu vai ne-veģetārus ēdienus.
Tam ir divi pamatiemesli. Pirmais - lai pasargātu dzīvniekus/putnus no nāves, ierobežojot tirgu. Otrais - lai atturētu dabas augstākās būtnes no tieksmes pēc tik zemiem standartiem kā beigtu dzīvnieku vai putnu ēšana. Zinātniski pierādīts, ka cilvēka žokļi un zobi ir piemēroti augu izcelsmes produktu pārstrādei.
29. Nelietot zili krāsotus apģērbus.
Senajā Indijā zilo krāsvielu ieguva no indigo krūma. Iespējams, ka guru vēlējās pārtraukt šī auga iznīcināšanu. Zilā ir nāves krāsa, inde (hindu mitoloģijā - Kungs Šiva). Tiek uzskatīts, ka zilā krāsa neatstaro ultravioleto starojumu, bet gan uzkrāj to. Tas, savukārt, ir ļoti bīstami cilvēka veselībai.

Piezīme. Dažos bišnoi avotos šie noteikumi skaidroti mazliet atšķirīgi. Lai kā būtu, principi ir vienādi.
-----------------
...

Bishnoism

Koka dzīvības glābšanai ir vērts ziedot savējo...Antilope cervicapra
jeb antilope garna pēdējā simtgadē ir visvairāk medītais savvaļas dzīvnieks Indijā. Šie skaistie dzīvnieki kā magnēts pievelk medniekus. Garna antilopes ir ļoti tramīgas un nereti tās pat mirst no bailēm. Kopš 1972. gada šī suga ir aizsargāta ar likumu, bet lielas briesmas visas Indijas teritorijā tām vēl arvien draud no malumedniekiem.

Džodpuras apkaimes nomaļos ciematus apdzīvo savdabīgas reliģijas piekritēji, kas gatavi iet bojā Garna antilopes glābšanas vārdā. Pēdējais no šādiem gadījumiem notika 1996. gadā, kad malumednieki nogalināja Nihalu Čanda. Balstoties uz šiem faktiem, tapusi filma Willing To Sacrifice , kas Vides filmu festivālā Bratislavā 1999. gadā ieguva galveno balvu.

Bišnoi reliģijas dibinātājs pirms savas aiziešanas esot teicis, ka prombūtnes laikā viņa iemiesojums būs garna antilope. Tādēļ katra šīs sugas dzīvnieka bojāeju bišnoi reliģijas piekritēji vērtē kā sava guru nogalināšanu. Bišnoi tulkojumā nozīmē 29. Tieši tik daudz ir noteikumu, ko ticības pamatā ielicis tās izveidotājs Džambešvars jeb Džambodži. Noteikumi regulē ikdienas norises, attiecības ar apkārtni un Kungu jeb Dievu. Īsi runājot, šī ticība, ko viņš izveidoja, balstīta labākajā, ko toreiz varēja paņemt no hinduisma un islama, jo bērnībā viņš bija liecinieks sadursmēm starp abu reliģiju pārstāvjiem. Ilgus gadus (tāpat kā Kungs Krišna) Džambodži ganīja lopus. 34 gadu vecumā viņš Radžastānā, Taras tuksnesī Samratal Doras smilšu kāpā laikabiedriem lika priekšā jaunos noteikumus un devās ceļojumos pa tuvāku un tālāku apkārtni. Nākamos 51 mūža gadus viņš sludināja šos noteikumus, ko bija ietērpis vienkāršās vārsmās. Šodien bišnoi reliģijas piekritēju skaits ir aptuveni sešarpus tūkstoši cilvēku. Zināmi daži gadījumi, ka šai kopienai pievienojas arī līdzīgi domājošie no Rietumeiropas.

Pats traģiskākais gadījums, kas saistās ar bišnoi reliģiju, notika 1730. gadā, kad Džodpuras maharadža Abhajs Singhs uz šo teritoriju nosūtīja savus cilvēkus iegūt kokmateriālus jaunas pils būvniecībai. Viens no bišnoisma noteikumiem aizliedz cirst zaļojošus kokus, un tiek uzskatīts, ka, glābjot koku vai dzīvnieku, iespējams nokļūt debesīs. Viena no sievietēm, vārdā Amrita Devi, nostājās pret radžas sūtīto karavīru cirvjiem, apņemot khedžri koka stumbru. Kad jaunā sieviete sacirsta nokrita zemē, līdzīgu soli spēra arī citi ciema iedzīvotāji. Trauksmainā ziņa izplatījās ātri, un kokus aizsargāt ieradās vēl citu apmetņu pārstāvji.Pavisam tajā dienā mira 363 bišnoi. Par to tika informēts arī maharadža, kurš ieradās notikuma vietā un, iepazinies ar notikušā apstākļiem, noteica, ka turpmāk bišnoi apdzīvotajās teritorijās nedrīkst ne cirst zaļos kokus, ne medīt. Katrs šī likuma pārkāpējs (arī valdnieka ģimenes pārstāvji) saņems sodu. *

Šis vēsturiskais notikums ir iedvesmojis gan t.s. Čipko jeb Koku Aptveršanas kustības aizsācējus XX gadsimtā, gan citus vides aizsardzības aktīvistus, par devīzi izvēloties ideju, ka koka dzīvības glābšanai ir vērts ziedot savējo. Džambodži, veidojot savas reliģijas pamatus, ir lieliski paredzējis laikus, kad ekonomiskā uzplaukuma labad cilvēki iznīcinās dzīvo dabu. Viņš redzēja, ka nepieciešams dabu aizsargāt un dzīvot saskaņā ar to, tādēļ reliģijas noteikumi ir apkārtnes iedzīvotājiem viegli saprotami un tiek realizēti ikdienā.

  • Ikkatra bišnoi ģimene savos īpašumos veido ūdens rezervuārus, lai savvaļas dzīvniekiem būtu, kur padzerties sausuma periodā. Lai arī savvaļas briežu bari pamatīgi iztukšo graudu krājumus, neviens tos nedzen projām. Ja nepieciešams, bišnoi sievietes zīdīšanas periodā ir gatavas barot arī brieža mazuli, kā to redzam pievienotajos attēlos.


  • Bišnoi sekotāji uzskata par lielu godu mirt, lai glābtu kokus vai dzīvniekus.


  • Neskatoties uz deklarētajiem nevardarbības un miera principiem, bišnoi var kļūt ārkārtīgi agresīvi, ja viņu teritorijā tiek ievainots kāds koks vai dzīvnieks.____________________________________________
...

____________________________________________
...

* Beidzot pie reāla 5 gadu cietumsoda (2018.g.aprīlī) ticis arī Bolivudas slavenība Salmans Hans, ko bišnoi pirms 20 gadiem pieķēra medījam aizliegtajā teritorijā.

Bišnoi organizācijas mājas lapa (http://www.bishnoi.org)
Bišnoi reliģijas mājas lapa (http://www.bishnoism.com/)
---
Video no Google
...
------------------------------------