pirmdiena, 2011. gada 27. jūnijs

prana-dziedn_lekcijas

Prānas dziedniecības lekcijas un semināri LatvijāPrānas dziedniecība jeb dziedināšana ar prānu... - šī metode manā uzmanības lokā nonāca pirms pāris gadiem. Rezultātā iztulkoju galvenās nostādnes un citu svarīgāko informāciju, kas šobrīd ievietota portālā Draugi domubiedru grupā Rasas Lāse.

Noticis tā, ka šovasar pie mums no Vācijas ieradīsies praktizējošs prānas dziednieks Markuss Lainheupls, kurš saņēmis atļauju mācīt šo metodi arī Latvijā un uzturēsies šeit no 26. jūlija līdz 22. augustam. Markusa dzimtajā pilsētā pērn ir nodibināts savs Prānas centrs, kurā tiek ārstēti cilvēki, organizēti semināri un meditācijas, kā arī informatīvi pasākumi un treniņi prānistiem.

Lekcijas notiks dažādās Latvijas vietās. Tajās tiks stāstīts par prānas dziedniecības sākotni un pamatprincipiem, kā arī metodes iespējām. Pēc vēlēšanās kāds no brīvprātīgajiem varēs uz sevis pārbaudīt šī dziedināšanas veida iedarbīgumu un dziednieka prasmes. Pēc lekciju sērijas ir plānoti divi semināri (Talsos un Rīgā), kad tiek apgūtas prānas dziedniecības pamattehnikas, enerģētiskā anatomija, nedaudz no enerģētiskās pašaizsardzības un t.s. divu siržu meditācija. Viss apgūtais uzreiz tiek praktizēts, lai pēc kursiem ir drošības sajūta un metodi katrs varētu pielietot ikdienā.
***
Senāks raksts par prānas dziedniecību