trešdiena, 2008. gada 3. septembris

Indijas sievietes un neaizskaramie I

Meitas, mantojums un bērna dzimuma savlaicīga noteikšana

Materiāls tulkots no DAŽĀDIEM internetā pieejamiem tekstiem


Vēdiskajā sabiedrībā vīrieši bija priviliģēti, vēl ilgi pirms pasaulē parādījās Manu likumi. Vīrieši bija ģimenes galvas un īpašuma mantotāji. Sievietes pienākums jeb dharma bija dēla dzemdēšana. "Dāvā meitas, kam gribi, man dāvā dēlu", Atharvavēda, 3:23. Sabiedrībā šī nostādne ir iesakņojusies jo spēcīgi, uz ko norāda sekojoša sievietes lūgšana: "Lai pildās mūsu mājas ar mūsu dēlu sievām, bet lai mazāk tajās būtu mūsu meitu. Lai viņi piedzīvo mšu dēlus un mezdēlus". Daudzu Indijas sieviešu autobiogrāfiski pieraksti liecina, ka meitu dzimšana ģimenei nebija priecīgs notikums. Nespēja dzemdēt dēlu tika vērtēta kā sods par sliktu uzvedību iepriekšējā dzīvē. Saskaņā ar tradīciju dēli ne tikai apgādā ģimeni un veic nepieciešamos rituālus, pavadot pēdējā gaitā mirušos; stājoties laulībā, jaunā vīra mājās atnāk bagātība un pārticība. Savukārt meitas dzimšana ģimenei nozīmē izputēšanu, jo vecāki spiesti atdot naudu un īpašumu [kā pūru] jaunā vīra ģimenei.

Meitu pūru aizliedza ar īpašu likumu 1961.g., taču šī prakse, ko agrāk piekopa galvenokārt augstākās kastas, tagad izplatījusies starp pārējām, un topošās sievas vecāku izdevumi arvien pieaug. Gan vīrieši, gan sievietes šo tradīciju mūsdienās it kā neatzīst, tomēr pūra sistēma turpina eksistēt, sakarā ar ko ir vērojama bieža vardarbība pret jaunajām sievām no vīra ģimenes locekļu puses. Izspiežot arvien lielākas vērtības no sievas vecākiem, tiek pielietoti dažādi miesas sodi. Starp populārākajiem ir apdegumu radīšana - bieži vien ar letālu iznākumu, jo tad vīram ir izdevība apprecēties vēlreiz un gūt ģimenei jaunu labumu. Gadās, ka sievietes nespēj izturēt nežēlīgo attieksmi un izdara pašnāvību. 70-to gadu beigās sākās aktīvo indiešu cīņa pret šo netaisnīgo tradīciju un 1983. g. likumā tika ievietsts labojums, kā rezultātā daži pārkāpēji nokļuva aiz restēm. Tomēr vēl arvien tiesai ir grūti atšķirt īstu nelaimes gadījumu virtuvē no slepkavības pūra dēļ.

Bailēs dzemdēt meitu, ļoti daudzas indiešu sievietes savlaicīgi cenšas noteikt nākamā mazuļa dzimumu. Laikraksts "Times of India" 1986.g. izanalizēja amniocentēzes un abortu attiecību. Tai pat gadā Bombejā (Mumbajā) veiktie medicīniskie pētījumi parādīja, ka no 8000 šādi testētajiem abortiem tikai vienā gadījumā embrijam bija vīriešu dzimums.


Nav komentāru: