otrdiena, 2012. gada 27. novembris

Dalailamas_runa_sivagiri

Dalailamas runa Sivagiri

Foto: Tenzin Choejor /OHHDL 
Avots: http://dalailama.com/gallery/album/0/235

 

Ievadot runu, Viņa Svētība Dalailama vispirms pateicās Indijai par filosofiju un zināšanām, ko uz Tibetu savulaik atnesa budisti.
...
Pašlaik ir XXI gadsimts. Tehnoloģiju un zinātnes jomā esam pieredzējuši milzīgu attīstību, un šajā sakarā daudzas cilvēku slimības un citas problēmas ir ievērojami samazinājušās. Taču iepriekšējais bija vardarbības un asinsizliešanas gadsimts. Nagasaki un Hirosimā tika izmantoti pat kodolieroči. Es personīgi esmu apmeklējis tās vietas, kur nokrita atombumbas. Tas ir briesmīgi! Saskaņā ar vēsturnieku datiem, XX gadsimtā kari, pilsoņu kari un cita veida vardarbība prasījuši 200 miljonu cilvēku dzīvības. Pat aukstā kara laikā valdīja lielas bailes. Tātad, tehnoloģija arī vairojusi bailes un iznīcību.
Diemžēl, arī XXI gadsimts aizsācies ar virkni nelaimīgu notikumu. Tādēļ tagad mums ir jāstrādā, mums ir jāpieliek pūles. Gadsimts ir tikko sācies, vēl nāks 88 gadi. Ja mēs papūlēsimies, šis gadsimts var kļūt par miera gadsimtu. Miers nenāks no debesīm vai no zemes, vai no ANO rezolūcijām. Mieram jānāk no iekšienes, no iekšējā miera. Tehnoloģija nevar ražot iekšējo mieru. Es domāju, līdz šim vēl atklātas zāles, lai samazinātu dusmas un naidu. Patiesībā, dusmas un naids attīstās, balstoties uz bailēm un neuzticību. Es nedomāju, ka ir kādas injekcijas vai zāles, kas vairotu uzticību. Uzticība ir pilnībā balstīta uz patiesu godīgumu, pārredzamību un patiesumu. Kā mēs attīstām godīgumu, pārredzamību un patiesumu?
To var darīt ikviens, kurš patiesi rūpējas par citiem cilvēkiem, un uzskata visu cilvēci kā daļu no sevis. Mēs vienmēr cenšamies, lai padarītu mūsu dzīvi laimīgāku un pārvarētu ciešanas. Tātad, mums ir jābūt tādai pat attieksmei pret citiem. Mums ir jāpārstāj bažīties par sevi un jāsāk domāt par viņu labklājību. Tā ir līdzjūtība. Kad mēs attīstām godīgu līdzjūtību, tad pārredzamība un patiesīgums nāk pats no sevis. Ja mūsu prātā ir pārāk egocentriska attieksme, tas noved pie liekulības, iebiedēšanas, izmantošanas, krāpšanas utt. Kad mēs attīstām rūpju sajūtu par citu cilvēku labklājību, pats neuzticēšanās un aizdomu pamats ir iznīcināts. Lai sasniegtu patiesu mieru pasaulē, risinājums ir mūsu sirdī. Ja ir līdzjūtība mūsu prātā, ir iespējams panākt mieru pasaulē. Es domāju, ka tas ir tas, ko arī jūsu Guru ir mācījis.
Lai sasniegtu iekšēju mieru un līdzjūtīgu prātu, nav nepieciešams pieņemt kādu ticību. Šajā valstī, Indijā, mums ir sena laicīgās ētikas koncepcija. Tas nozīmē ne tikai cieņu pret visām reliģijām, bet cieņu arī pret neticīgo. Indijas Konstitūcija arī ir balstīta uz sekulārismu. Tāpēc mums ir jāmāca cilvēkiem, neatkarīgi no tā, vai tie ir ticīgie vai neticīgie, ka miera, cilvēka veselības un laimīgas ģimenes īstais avots ir sirds. Mūsdienu zinātnieki arī piekrīt, ka veselīgs prāts ir galvenais faktors veselīga ķermeņa uzturēšanā. Tātad, mūsdienu zinātnieki pievērš lielāku uzmanību cilvēka emocijām. Daudzas starptautiskās institūcijas tagad koncentrējas uz pētījumiem, kas saistīti ar cilvēka prātu un līdzjūtību.
Indija pasaulei ir devusi brīnišķīgu nevardarbības jeb ahimsas koncepciju. Sekulārisms ir tās pamats. Ja jūs domājat tikai "mēs" vai "man", un nebēdājat par citiem, tas ir pamats vardarbībai. Tas noved pie krāpšanās, iebiedēšanas un korupcijas. Diemžēl, arī šajā valstī tā ir izplatīta. Korupcija arī ir vardarbības veids. Tā ir labumu uzkrāšana, izmantojot nelikumīgus līdzekļus.
Indijas mūžīgā ahimsas koncepcija ir balstīta uz rūpēm par citu labklājību. Savtīga domāšana kopā ar nevardarbību ir liekulība. Indija ir mājvieta reliģiskajai harmonijai, kur hinduisms, kristietība, islams, budisms, džainisms, zoroastrisms, un citas ticības pastāv kopā bez bailēm. Kočinā ir daudz jūdaistu, esmu tur bijis. Esmu redzējis daudz parsu Bombejā. Kopumā ņemot, viņu ir maz, bet tomēr viņi šajā lielajā valstī dzīvo laimīgi. Tātad, visu šo reliģiju cilvēki dzīvo šeit harmonijā, kaut arī dažreiz rodas problēmas, kas ir saprotams valstī ar tik lielu iedzīvotāju skaitu. Ļauni cilvēki eksistē visur, arī katrā reliģijā, un viņi reizēm rada dažas problēmas. Arī budismā ir problēmas. Jāatzīmē, ka Indijai ir izdevies saglabāt savu mūžveco koncepciju par reliģisko harmoniju.
Vēl viena lieta, ko gribu jums pateikt, ka mēs nedrīkstam palikt tikai mūsu tempļos pildot pudžas, skandējot sanskrita šlokas, utt. Mums ir jābūt aktīviem. Mums ir jātiekas ar cilvēkiem un jāmāca viņi. Es nesen biju Haridvarā un Rišikešā un satiku tur daudz sanjasu. Es viņiem teicu, ka viņiem ir jānodod cilvēkiem savas milzīgās zināšanas par Indijas mūžīgām morāli un ētiku. Mums ir jāmāca ne tikai modernos mācību priekšmetus, bet arī mūsu senās vērtības. Protams, mūsu kristiešu brāļi dara daudz šajā jomā. Arī Ramakrišnas misijas ieguldījums ir liels. Tātad, es saku, ka arī jums jāturpina strādāt grūtāk, lai izplatītu jūsu Guru augstos ideālus.
Materiāls par VS Dalailamas vizīti Sivagiri, Varkalā

   No angļu valodas tulkoja Māris Šverns  
(par avotu izmantots neoficiāls runas atreferējums; autors - Krišna Čaitanja, Sivagiri garīgais māceklis)

Nav komentāru: