trešdiena, 2008. gada 17. decembris

noteikumi

Bišnoi komūnas 29 noteikumi

1. Ievērot mātes un jaundzimušā atšķirtību 30 dienas pēc dzimšanas - lai pasargātu abus no infekcijām periodā, kad abu organismi ir sevišķi uzņēmīgi. Nodrošināt mātei piespiedu atpūtu, jo viņa šai periodā ir ļoti vāja.
2. Atturēt sievieti 5 dienas no visa veida aktivitātēm menstruālā perioda laikā (nodrošināt piespiedu atpūtu) - ņemot vērā, ka nomaļajos apvidos ir zems higiēnas līmenis.
3. Ik dienas agri rītā veikt apmazgāšanos.
4. Uzturēt ārīgu un iekšķīgu tīrību un būt apmierinātam. Iekšķīga tīrība nozīmē labus nodomus, vienkāršu uzvedību; raksturu bez skaudīgām jūtām utml.
5. Meditēt divreiz dienā (no rīta un vakarā) - krēslas periodā.
Rīta meditācijā apdomā dienā iecerētās aktivitātes; vai manas darbības ir pareizas, vai arī esmu nodomājis darīt kaut ko pret manām dzīves vērtībām. Lūdz arī Kungam vadību un spēku dzīves ceļam konkrētajā dienā.
Vakara meditācija apkopo dienas aktivitātes - vai esmu izdarījis kādu kļūdu? vai esmu kādu ievainojis? vai dienu esmu pavadījis konstruktīvās darbībās jeb tikai izniekojis vērtīgo laiku?
6. Slavināt Kungu un viņa spēku katru vakaru.
7. Katru dienu (ieteicams rītos) ziedot svētajai ugunij. Sirdij jābūt pildītai ar labklājības, mīlestības un pielūgsmes jūtām. (Labklājību visām dzīvajām būtnēm. Mīlestība uz dabu un visu pasauli. Kunga pielūgsme.)
8. Lietot attīrītu ūdeni, pienu un dedzināmo koksni (lai nesadedzinātu kādu kukaini).
9. Attīri savu valodu (padomā, pirms runā)!
10. Esi piedodošs.
Piedošana ir diženuma pazīme. Šī viena labā īpašība (tikums) var pacelt cilvēku līdz pasaules lielo dvēseļu līmenim. Guru turpinājumā ir teicis: "Ja kāds kliedz uz tevi, paliec vēss kā ūdens!"
11. Esi līdzjūtīgs! Līdzjūtība palīdz attīrīt sirdi. Tā ir pretstats piedošanai un padomam iepriekšējā noteikumā, kur mēs turam savu prātu un sirdi vēsu pret dažiem ārējiem kairinātājiem. Līdzjūtībā mēs uzsūcam sevī bezpalīdzības izjūtu. Mēs iedomājamies sevi upura vietā (vai kādu iespējamu nevēlamu ārēju apstākļu radītā situācijā) un atbilstoši rīkojamies.
12. Nezagt.
Mēģinājums iegūt kādam piederošu lietu ar tiešu zagšanu vai krāpšanu ir zādzība. Zagšana ir rakstura netīrums un ievaino dvēseli.
13. Nenievāt un nenosodīt.
Nievāšana ir slepena apvainošana jeb aizmuguriska neslavas celšana. Tā atšķiras no atklātas kritikas. Kriticisms prasa konkrētus pierādījumus, turpretim aprunāšanas nolūks ir bojāt upura tēlu klausītāja vai kopienas priekšā. Ar aprunāšanu nodarbojas gļēvuļi, skauģi un ienaidnieki.
14. Nerunāt nepatiesību.
Melis nekad neiegūs citu cilvēku cieņu. Meli ir apvainojums mūsu spējai runāt. Bija laiks, kad tiesa izmantoja bišnoi pārstāvju liecības kā stingru pierādījumu.
15. Nevajadzētu nododies debatēm, kas tikai iznieko laiku. Šajā kategorijā ietilpst visas antisociālās vai antihumānās diskusijas un apspriešanas. Guru nav noraidījis veselīgas debates, kurās notiek strīdi attiecībā uz kopīgo labklājību.
16. Ievērot gavēni un meditēt tukša mēneša naktī, kā arī tai piekrītošajā dienā.
Nodrošināt atpūtu ķermenim un iekšējām sistēmām. Šī diena ir īpaša no astronomijas un planetāro zinātņu skatpunkta. Mēness dilšana simbolizē arī dzīves pārejošo dabu. Šādā kontekstā cilvēkam jātaupa enerģija ikdienas darbos; enerģijas līmeni vajadzētu celt un pievērst pastiprinātu uzmanību savām domām un sajūtām, kā arī pārdomāt kolektīvo labklājību.
17. Atkārtot Kunga Višnu svēto vārdu.
18. Būt lūdzjūtīgam pret visām dzīvajām būtnēm.
19. Necirst zaļojošus kokus.
20. Nogalināt nemainīgos! Pieveikt cilvēciskās būtnes pastāvīgos ienaidniekus kā, piemēram, dusmas, skaudība, iekāre, alkatība, un pieķeršanās.
21. Dalīties ar pašgatavotiem produktiem - piedāvāt (un pieņemt no) tiem, kas ir tīri savos darbos un sirdī.
22. Nodrošināt vienkāršu pajumti dzīvniekiem, lai izglābtu tos no nāves lopkautuvēs. Pēdējos gados bišnoi vairs neaudzē kazas un aitas peļņas nolūkā, jo nav garantiju, ka tie nenokļūs pie slaktera. Visa komūna gādā paglābtajiem dzīvniekiem barību.
23. Buļļus nekastrēt.
Lauku apvidos buļļus kastrē, pirms sāk izmantot lauksaimniecībā kā vilcējspēku. Guru saviem sekotājiem buļļu kastrāciju ir aizliedzis. Galvenā ideja šeit ir, ka bišnoi savus liellopus audzina kā pašu dēlus vai meitas, un kastrācijas procedūra tiek uzskatīta tikai un vienīgi par nežēlību.
24. Neizplatīt opiju (vai jebko, kas iegūts no opija).
25. Nelietot tabaku un tās izstrādājumus.
26. Neizplatīt marihuānu.
27. Nelietot alkoholu.
28. Neēst gaļu vai ne-veģetārus ēdienus.
Tam ir divi pamatiemesli. Pirmais - lai pasargātu dzīvniekus/putnus no nāves, ierobežojot tirgu. Otrais - lai atturētu dabas augstākās būtnes no tieksmes pēc tik zemiem standartiem kā beigtu dzīvnieku vai putnu ēšana. Zinātniski pierādīts, ka cilvēka žokļi un zobi ir piemēroti augu izcelsmes produktu pārstrādei.
29. Nelietot zili krāsotus apģērbus.
Senajā Indijā zilo krāsvielu ieguva no indigo krūma. Iespējams, ka guru vēlējās pārtraukt šī auga iznīcināšanu. Zilā ir nāves krāsa, inde (hindu mitoloģijā - Kungs Šiva). Tiek uzskatīts, ka zilā krāsa neatstaro ultravioleto starojumu, bet gan uzkrāj to. Tas, savukārt, ir ļoti bīstami cilvēka veselībai.

Piezīme. Dažos bišnoi avotos šie noteikumi skaidroti mazliet atšķirīgi. Lai kā būtu, principi ir vienādi.
-----------------
...

Nav komentāru: