trešdiena, 2009. gada 21. janvāris

dievietes kults

Mātes - Dievietes kults

Kopš dienas, kad [diev]bijīgā cilvēka prāts iedomājās radīt materiālu objektu, kas attēlotu Augstāko dievišķo spēku iemiesojumu, viņš arvien vairāk palielināja tā nozīmi. Lai apliecinātu savu ideju par Augstāko Dievišķību, viņš Māti nosauca par Māti Zemi, kas svētī viņu ar labību, ūdeni, gaisu, uguni un nodrošina ar patvērumu.
Indas ielejā atrastās terakotas figūras patlaban ir vissenākie priekšmeti, kas kaut kādā veidā ataino Dievišķo Spēku manifestācijai, un arī norāda uz augsti attīstītu Mātes Dievietes pielūgsmes kultu.----------------------------

Kailās sievietes figūra (augšā pa labi) ir ikoniska un ataino izziņas procesu un tālaika cilvēka izpratni par Būtni, kas dzemdē, baro un pacieš visas grūtības un nelaimes, kas nāk pār viņas galvu - viņa kā lietussargs piesedz jaundzimušo. Vienlaicīgi viņa veidota kā absolūts estētisks skaistums. Rokassprādzes tradicionāli norāda uz precētas sievietes statusu, tādējādi viņa pilda gan mātes, gan dzīvesbiedres lomu. Kopumā var teikt, ka reizē ar absolūtu mātišķību Viņa reprezentē arī absolūtu sievišķību. Viņa ir dzīvības cēlonis un tās nodrošinātāja, Viņa ir arī dzīves iemesls, tās iedvesma, pievilcība un jēga.

Arheoloģiskajos izrakumos atrasts daudz sieviešu figūriņu. Šo "venēru" neparastās līnijas pētnieki skaidro ar to, ka minētās figūras bijušas kulta priekšmeti. Tās nav nekas cits kā Dievietes-Mātes amuleti, kas lietotas kā elki. "Venēru" attēlojumi lielā skaitā atrodami vēsturiskajos slāņos pirmsāriešu Indijā, pirmsizraēļu Palestīnā, arī Feniķijā un Šumerā. Uzreiz pamanāma to līdzība, un rodas priekšstats, ka Mātes kultam bijis gandrīz universāls raksturs.
To apstiprina arī etnogrāfija. Tautām, kas saglabājušas neolītiskā perioda elementus, praktiski visur vērojams kopīgās Mātes kults.

----------------------------------------------------

Indijā uzskata, ka visas sievietes ir Dievišķās Mātes forma. Neviens nespēj sevi atsvabināt no prāta un matērijas diktāta bez Mātes svētības. Māte ir tā, kas jūs lolo un sargā; viņa ir jūsu draugs un filozofs, audzinātājs un dzīves vadonis. Cilvēciskā māte ir Pasaules Mātes izpausme.

---------------------------------

Nav komentāru: